Regulamin
Drogi Kliencie,

Wszystkie formalne kwestie dotyczące sprawnego funkcjonowania online sklepu Otake Records znajdują się poniżej. Pamiętaj proszę, że naszym celem jest dostarczenie solidnie zapakowanych, nowych produktów w możliwie najszybszym czasie. Produkty na które patrzysz w sklepie są zawsze dostępne.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OTAKE RECORDS

 • 1

Definicje

Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną która ukończyła co najmniej 13. rok życia i która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu, przy czym w przypadku nie ukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego.

Podmiot prowadzący sklep płytowy: MULTIFORM RECORDS Piotr Bejnar, 10-521 Olsztyn, ul. Partyzantów 10/ 4. Prowadzący działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisany pod numerem NIP: 7392940982, zwany także zamiennie “Sprzedającym”

 1. Produkt – Towary prezentowane w sklepie, płyty winylowe.
 2. Przedmiot transakcji – – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była zawsze dostępne na stronie internetowej sklepu.
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.otakerecords.pl . Regulamin jest Regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
 4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.otakerecords.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać w szczególności Zamówienia.
 5. Strona – Podmiot prowadzący Sklep Internetowy oraz Klient.
 6. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.otakerecords.pl
 7. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego(ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu
 9. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem w związku z charakterem sprzedawanych produktów.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem „Sklepu”, określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towaru.
 • 2

Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.otakerecords.pl
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 3. Warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego jest spełnienie przez system teleinformatyczny, z którego Klient korzysta następujących minimalnych wymagań technicznych:
 4. a) przeglądarki internetowe: Internet Explorer, Chrom, Mozilla Firefox, Safari
 5. b) minimalna rozdzielczość ekranu 1280 pixeli.
 6. Wszystkie produkty oferowane w sklepie Otake Records są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 • 3

Składanie zamówień

 1. Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową www.otakerecords.pl
 2. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Jeśli zamówienia nie będą mogły być składane w danym okresie, Sprzedający ma obowiązek poinformować o tym Klientów na głównej stronie sklepu.
 3. Zakładanie konta w celu złożenia zamówienia nie jest wymagane.
 4. W celu poprawnego złożenia zamówienia Klient ma obowiązek podania danych tele‐adresowych, w tym adres dostarczenia przesyłki, imię i nazwisko odbiorcy, adres e‐mail oraz numer telefonu kontaktowego.
 5. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia oraz działań marketingowych prowadzonych przez sklep Otake Records.
 6. Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze Sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
 7. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności „za pobraniem”.
 • 4

Wysyłka towarów

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Inpost lub Poczty Polskiej. Jest możliwość odbioru towaru na terenie Warszawy przy indywidualnym ustaleniu.
 3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1–2 dni robocze).
 4. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Kupujący może zapoznać się z cennikiem w każdej chwili klikając w “dostawa i płatność”.
 • 5

Ceny i metody płatności

 1. Wszystkie ceny Towarów podane na stronie sklepu są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Jako zarejestrowana jednoosobowa działalność gospodarcza sklep Otake Records nie ma obowiązku wystawiania fiskalnych potwierdzeń zamówienia. Może to uczynić po wcześniejszym zgłoszeniu przez Klienta wystawiając elektroniczną fakturę VATzgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 3. Płatność za zamówiony Towar może zrealizować:
 4. a) przelewem na konto bankowe sklepu (nr konta: 48109025900000000127749976)
 5. b) poprzez system płatności PayU (szybki przelew) oraz kartami płatniczymi:

Visa: kredytowe z odroczoną płatnością, debetowe, biznesowe

MasterCard: kredytowe, debetowe, biznesowe, Maestro

 1. c) za pobraniem (przy odbiorze towaru)
 2. Koszty dostawy zostaną wskazane w trakcie składania Zamówienia.
 3. Termin realizacji Zamówienia wynosi od 1 do 3 dni roboczych, liczony od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
 4. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie (w szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę). W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
 • 6

Odstąpienie od zamówienia/umowy

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, który złożył zamówienie na odległość, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zamówienia zawartego na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w formie mailowej w terminie 10 dni.
 2. Termin 10 dni jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem
 3. Zgodnie z ustawą, prawo do odstąpienia od zamówienia przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania.
 4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od zamówienia, umowa/zamówienie uważane jest za niezawartą. To, co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwracany w tym trybie Towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.
 5. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres: Partyzantów 10/4; 10-521.
 6. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać zapakowany w sposób zapewniający brak uszkodzenia w trakcie transportu. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.
 7. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient.
 8. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania Towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od zamówienia sklep dokona sprawdzenia produktu. Po sprawdzeniu towaru, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane przez Klienta konto w ciągu 7 dni roboczych.
 • 7

Procedura reklamacji towaru

 1. Otake Records jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez konsumenta w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 2. Reklamacje naruszające prawa Klienta gwarantowane ustawą lub niniejszym Regulaminem należy kierować na adres e‐mail: info@otakerecords.pl Każda reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni, a jeśli to nie byłoby możliwe, w tym samym terminie Klient zostanie poinformowany, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 • 8

Reklamacja w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Otake Records podejmuje wszelkie starania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu w zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klienta.
 2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowanie Sklepu, Klient powinien zgłosić pisemnie na adres e‐mail: info@otakerecords.pl
 3. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 4. Otake Records zobowiązuje się rozpatrzyć każdą reklamację w terminie 14 dni, a jeśli to nie byłoby możliwe, w tym samym terminie Klient zostanie poinformowany, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 • 9

Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów sklepu Otake Records w związku z zakupami jest Usługodawca/Sprzedający.
 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji zamówień, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci maja prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
 • 10

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43 poz. 296 ze. zm.).
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 4. Data opublikowania Regulaminu 06.07.2021